Deputación de Ourense.

Área de Benestar.

Rúa Progreso 32

32003 Ourense

Teléfono de info:

0034 988317760

Monasterio Celanova